แปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจส่งออกที่เป็นเสาหลักของจังหวัดชลบุรี

ธุรกิจที่เป็นเหมือนเสาหลักของชลบุรี ซึ่งติดทะเล จะเป็นอะไรไม่ได้เลย นอกจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ทึ่มียอดการส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆและต่างประเทศมากถึง 89%ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยจัดเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก โดยมีปัจจัยเอื้อที่สำคัญ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งติดชายฝั่งทะเลสองด้าน ทำให้ไทยมีเขตน่านน้ำทางทะเลที่ยาว จึงมีทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำของตนเองและเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การจัดการกระบวนแปรรูปและวัตถุดิบที่ยุ่งยาก

          การจัดการวัตถุดิบอาหารทะเลนั้น ยุ่งยากในการรักษาความสด และน้ำหนักเป็นร้อยตันต่อวัน ที่เรือประมงนำขึ้นฝั่ง และขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป การใช้แรงงานคนจะล่าช้า และทำให้อาหารทะเลเสียความสดใหม่ไป ดังนั้น การใช้รถโฟล์คลิฟท์มาแก้ปัญหาตรงนี้ จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เบาภาระแรงงานคนที่ขนส่งวัตถุดิบในปริมาณมากๆไม่ได้ แต่รถโฟล์คลิฟท์สามารถขนส่งอาหารทะเลที่มีน้ำหนักมาก พร้อมด้วยน้ำหนักของน้ำแข็งที่รักษาความสด ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะในรายการอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลอัดกระป๋อง  และอาหารทะเลตากแห้ง ซึ่งทุกกระบวนจะต้องทำการแปรรูปในขณะที่วัตถุดิบยังสดอยู่ เพื่อคุณภาพที่ดี อาหารที่แปรรูออกมาจะเก็บได้นาน และมีผลต่อรสชาติด้วย จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการทำงานน้อยที่สุด รถโฟล์คลิฟท์จะเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจแปรรูปของคุณ มีประสิทธิภาพ มีการทำงานต่อเนื่อง จัดการวัตถุดิบรวดเร็ว ทันต่อความต้องการผลผลิต

           นอกจากนี้ ความต้องการอาหารแปรรูปในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ มีความต้องการสูงมาก สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศถึงปีละ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ( ข้อมูลปี 2561  จาก OIE, MOC และประมาณการโดยวิจัยกรุงศรี ) ในตลาดอาหารของโลก จึงเท่ากับว่า ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อรักษาฐานการค้าและการส่งขออกของไทย ผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูป จึงควรให้ความสำคัญ กับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในดำเนินงาน

การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ต้องเลือกบริษัทคู่ใจที่ใช่กับคุณ

          ในชลบุรี รถโฟล์คลิฟท์มีให้บริการมากมาย หลายบริษัท เพราะพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งเศรษฐกิจหลากหลายด้าน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี จึงต้องเลือกเช่ากับบริษัทที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ อย่างเช่น บริษัท  Good and rich forklift เป็นบริษัทที่พร้อมใส่ใจ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://goodrichforklift999.com/สาขาบ่อวิน/

goodrich-forklift-logo